شعر معروف شهريار در مورد بسيج

ساخت وبلاگ
چکیده : ياعلي باز از خدا دستي به همراه بسيج                                                  جاودان كن در جه... با عنوان : شعر معروف شهريار در مورد بسيج بخوانید :

ياعلي باز از خدا دستي به همراه بسيج      

                                           جاودان كن در جهان اين جلوه و جاه بسيج

يا علي خون حسينت كي رود از يادها

                                            گو ببيند زينب اين غوغاي خون خواه بسيج

رهبر از نصر من الله داد فرمان جهاد

                                                    تا رسد فتح قريب از نصرت الله بسيج

با شعار يا محمد شيعه و سني يكيست

                                            نيست جز قرآن و حق ذكري در افواه بسيج

سر به درگاه خدا مي سايد اين جهد و جهاد

                                             شهريارا تا بسايي سر به درگاه بسيج

...
نویسنده : عسگروحسين رنجبركله نو وعلي فتحي كهل بلاغ بازدید : 291 تاريخ : چهارشنبه 19 13 ساعت: 23:5